Zwolnienia z cła i VAT

Wiele osób dokonuje zakupów przez internet w krajach trzecich i interesuje ich kwestia zwolnienia z cła małych przesyłek.
Trzeba pamiętać, że przy imporcie występuje nie tylko cło, ale również VAT.

Zwolnienie z cła

Przepisy regulujące zwolnienia z cła są opisane w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych
Użytecznym zapisem jest tutaj art 24, który mówi:

Z zastrzeżeniem art. 24 zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie.

oraz co najważniejsze

Do celów ust. 1 „towary o niewielkiej wartości” oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę.

Należy zacytować również wspomniany art.24 ponieważ określono w nim wyłączenia i tak:

Zwolnienia nie stosuje się do:
a) wyrobów alkoholowych;
b) perfum i wód toaletowych;
c) tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Tak wygląda sprawa cła.

Zwolnienie z VAT

W ustawie o VAT zapisano co następuje.

Zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.
2. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do:
1) napojów alkoholowych;
2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;
3) perfum i wód toaletowych.
3. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

Występuje tutaj dosyć dziwna niespójność pomiędzy przepisami celnymi i podatkowymi. Przesyłka może być w ten sposób zwolniona z cła a objęta VAT-em.